Lille Ellen

Uddrag af udstillingen:
Billedet viser det eneste portræt af et børnehjemsbarn der kendes. Maleren Lars Raastrup malede det i 1908. Det blev skænket til "børnenes ven" folketingsmand Peter Sabroe af arbejderkvinder i Ringkøbing Amt.
Venligst udlånt til udstillingen af Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Historien
Den 4-årige Ellen var barn på "Hebron Børnehjem" i Handbjerg. I 1908 fik Peter Sabroe nys om hendes frygtelige kår. Lille Ellen var sengevæder og når hun havde tisset i sengen, blev hun pryglet med ris af forstanderinden, fru Bransholm. Bagefter blev hun tvunget til at stå nede i gården og holde lagnet op med begge hænder, til det var tørt. Blev det regnvejr, skulle hun stå oppe på tørreloftet. Peter Sabroe befriede Lille Ellen med fogdens hjælp, og sørgede for at hun kom i familiepleje hos en lokomotivfører i Vejle, hvor hun fik det godt. Han fik også, efter lang tids kampagne og undersøgelser, fru Bransholm fyret fra sin stilling.

"Undertegnede kvinder siger Dem en oprigtig tak for Deres store uegennyttige arbejde for de fattige børn. Tak, fordi De bruger Deres enestående agitatoriske evner netop i børnesagens tjeneste. Børnene er samfundets fremtid, og de fattige børn har samme ret til livet og dets goder som de riges. Ophævelsen af klasseforskellen mellem børn er et af de vigtigste samfundsmål, vi kender. Vi forstår Dem og takker Dem."

Underskrevet i 1908 af 1000 kvinder.
Citatet stammer fra Svend Sabroe "Min mærkelige far" 1967.

 

Besøg udstillingen

For åbningstider,
besøg
forsorgsmuseet


Rundvisninger arrangeres med Svendborg Museum tlf. 6221 0261

Billede fra udstillingen

 

  • Bearbejdet plakat fra udstillingen Du skal ikke tænke på din Far og Mor